Budujemy inteligentny dom dzięki grantowi w programie PSE „WzMOCnij swoje otoczenie”

Czy łatwo zbudować inteligentny dom? Uczniowie naszej szkoły przekonali się, że nie jest to takie trudne.  Dzięki grantowi z programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” Polskich Sieci Elektroenergetycznych, młodzież zrealizowała projekt pt. „Budujemy inteligentny dom”.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Granat od PSE został w całości przeznaczony na modernizację infrastruktury sieci WI-FI w szkole oraz na zakup czujników i mikrokontrolerów niezbędnych do zbudowania makiety inteligentnego domu. Dzięki poprawnie działającej sieci uczniowie realizujący projekt mogli wyszukać niezbędne informacje potrzebne do wykonania ulotki dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Dzięki kursom dostępnych w Internecie młodzieeż nauczyła się podstaw mechatroniki i fizyki. Wiedza ta była niezbędna do podłączenia zakupionych czujników i zaprogramowania ich, by wykonywały określone czynności. Uczniowie na lekcji techniki zbudowali makietę domu i wyposażyli go w system automatycznego włączania światła po zmroku, stację pogodową oraz alarm przeciwwłamaniowy. Wykorzystali do tego zakupione w ramach projektu zestawy BeCreo, Grove oraz Gravity Iot, które zawierały m.in. mikrokontroler Arduino Uno, czujnik temperatury, czujnik natężenia światła, ruchu oraz głośnik.

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie składa wyrazy podziękowania Polskim Sieciom Energetycznym za możliwość realizacji projektu „Budujemy inteligentny dom”. Udział w tym interdyscyplinarnym projekcie rozbudził ciekawość poznawczą wśród uczniów w szczególności dotyczących wykorzystania podstaw elektroniki, programowania i fizyki w życiu codziennym. Rozpowszechnione ulotek wykonanych przez młodzież naszej szkoły podniosło świadomość energetyczną dzieci i mieszkańców z Zębowa i gminy Lwówek, a modernizacja sieci WI-FI usprawniła pracę w szkole i uatrakcyjniły proces nauczania poprzez wykorzystanie materiałów multimedialnych opublikowanych w Internecie.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Rok szkolny 2022/2023. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.