Program „Wzmocnij swoje otoczenie”

Mamy to! Nasza szkoła, dzięki grantowi z programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zrealizuje projekt pt. „Budujemy inteligentny dom”.

Grant będzie przeznaczony na modernizację infrastruktury sieci WI-FI w szkole oraz na zakup czujników i mikroprocesorów niezbędnych do zbudowania makiety inteligentnego domu. Uczniowie zaprogramują mikrokontrolery, aby dom był jak najbardziej autonomiczny. Dzięki realizacji tego projektu:

  • podniesiemy świadomość energetyczną dzieci i mieszkańców z Zębowa i gminy Lwówek poprzez: wykorzystanie folderu i spotu reklamowego prezentującego efekt końcowy projektu;
  • poznamy i wykorzystamy w życiu codziennym podstawy elektroniki, programowania i fizyki;
  • będziemy propagować rozwiązania umożliwiające stworzenie inteligentnego domu i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii;
  • poprzez zajęcia warsztatowe będziemy wdrażać młodzież szkolną w rynek pracy w zawodach związanych bezpośrednio z energią elektryczną i elektroniką tj. elektryk, elektromonter, elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik informatyk, technik programista, mechatronik;
  • włączymy w projekt rodziców poprzez udział w wykonaniu makiety inteligentnego domu;
  • zapewnimy kreatywne spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez cykliczne warsztaty dla dzieci „Budujemy Inteligentny Dom”.

Dzięki partnerowi projektu PSE S.A. będzie możliwa realizacja projektu „Budujemy inteligentny dom”. Udział w nim będzie niesamowitym doświadczeniem dla naszych uczniów i ich rodziców. Zwiększy świadomość energetyczną mieszkańców gminy Lwówek oraz rozbudzi ciekawość wśród dzieci i młodzieży.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

#wzmocnijswojeotoczenie #pse

Ten wpis został opublikowany w kategorii Rok szkolny 2022/2023. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.