Kadra Pedagogiczna

Ewa Ratajczak – dyrektor zespołu, wychowawczyni klasy 6

Jacek Nowak – religia, muzyka, plastyka, wychowawca klasy 4

Halina Stopczyńska – historia

Katarzyna Walczak – j. angielski

Barbara Kaczmarek – biologia, chemia

Anna Ascher – Szukała- edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy 1

Danuta Pacholak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy 3, logopedia

Emilia Przewoźna – Lamcha – logopedia, edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy 2, opiekun szkolnego wolontariatu, administrator szkolnego Facebooka, logopedia

Aneta Majchrzak – edukacja przedszkolna

Agnieszka Kudełka – edukacja przedszkolna

Zbigniew Gawełek – informatyka, technika

Łukasz Dziechcierewicz – j. angielski, opiekun samorządu szkolnego, administrator strony internetowej oraz Facebooka, kierownik świetlicy

Iwona Bartkowiak – j. polski

Paula Nowak – nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny

Dorota Grobys – pedagog, wychowanie do życia w rodzinie , doradztwo zawodowe, biblioteka, logopedia

Magdalena Szukała – informatyka, fizyka, matematyka

Grzegorz Raczkowiak – wychowanie fizyczne, świetlica, wychowawca klasy 7

Magdalena Włodarczyk – j. niemiecki

Agnieszka Zając – edukacja przedszkolna

Natalia Banasik – Przybył – edukacja przedszkolna

Magdalena Pawłowicz – j. polski

ks. Michał Nowak – religia

Magdalena Pawłowicz – j. polski

Mirosława Mroczkiewicz – matematyka

Joanna Kawała – nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny