Kadra Pedagogiczna

Ewa Ratajczak – dyrektor zespołu

Jacek Nowak – religia, muzyka, plastyka, wychowawca klasy 6B

Halina Stopczyńska – historia, wychowanie fizyczne

Marek Adamski – matematyka, wychowawca klasy 7

Katarzyna Walczak – j. angielski

Barbara Kaczmarek – biologia, chemia

Anna Ascher – Szukała- edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy 1

Danuta Pacholak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy 3

Emilia Przewoźna – Lamcha – logopedia, edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy 2, opiekun szkolnego wolontariatu, administrator szkolnego Facebooka

Aneta Majchrzak – edukacja przedszkolna

Agnieszka Kudełka – edukacja przedszkolna

Zbigniew Gawełek – informatyka, technika

Łukasz Dziechcierewicz – j. angielski, opiekun samorządu szkolnego, administrator strony internetowej oraz Facebooka, świetlica

Michał Kamiński – gimnastyka korekcyjna

Iwona Bartkowiak – j. polski

Adrian Bączyński – religia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS

Paula Nowak – nauczyciel wspomagający w klasie 1

Dorota Grobys – pedagog, wychowanie do życia w rodzinie , doradztwo zawodowe, biblioteka, wychowawczyni klasy 6A

Magdalena Szukała – informatyka, fizyka

Grzegorz Raczkowiak – wychowanie fizyczne, świetlica, wychowawca klasy 4

Magdalena Włodarczyk – j. niemiecki

Agnieszka Zając – edukacja przedszkolna