Zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych

Rozwiązywanie łamigłówek jest świetną formą spędzania wolnego czasu, która rozwija logiczne myślenie, kreatywność i wyobraźnię. Uczniowie klas czwartych, szóstych i siódmych przekonali się, że rozwiązywaniu łamigłówek może towarzyszyć nutka rywalizacji. 11 lutego 2024 wzięli udział w Memoriale Urszuli Marciniak, czyli w otwartych zawodach w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych. Uczestnicy mieli 45 minut, by zmierzyć się z następującymi zadaniami:

  • Wielokropka – należy poprowadzić jedną pętlę, łącząc kropki. Cyfry w kratkach oznaczają, po ilu bokach danej kratki będzie biegła pętla. Pętla nie może się nigdzie krzyżować ani urywać.
  • Piramidy – należy ustawić piramidy o wysokościach od 1 do 5. W każdym rzędzie muszą się znaleźć piramidy różnej wysokości. Cyfra w polu oznacza wysokość piramidy, która na nim stoi. Liczba na zewnątrz diagramu mówi, ile widać piramid z miejsca, gdzie ona stoi. Wyższe piramidy zasłaniają niższe.
  • Chmury –  na planszy należy rozmieścić prostokątne chmury, tak aby nie stykały się nawet rogami. Liczby oznaczają, ile kratek jest łącznie zajętych przez chmury w danym wierszu lub kolumnie. Boki zamalowanego prostokąta muszą mieć co najmniej dwie kratki.   
  • Sudoku 6×6 – w puste pola należy wpisać cyfry od 1 do 6, tak aby w każdym wierszu, każdej kolumnie i w każdym pogrubionym prostokącie 3×2 znajdowało się sześć różnych cyfr.
  • OD (0) DO (9) – w puste pola należy wpisać cyfry od 0 do 9, tak aby każdy wiersz zawierał dziesięć różnych cyfr (w kolumnach cyfry mogą się powtarzać). Pola z takimi samymi cyframi nie mogą stykać się bokiem ani rogiem. Pod diagramem podano sumy liczb w kolumnach.

Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Rok szkolny 2023/2024. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.