„Kolorowa rzeczywistość to nie Przypadek”

Teatr jest wspaniałą receptą na „kolorową rzeczywistość”, stanowi alternatywę dla biernego i mało pożytecznego spędzania czasu wolnego. Program kółka opracowany został na okres trzyletni 2019-2021. Po tym czasie zostanie zmodyfikowany do aktualnych potrzeb i opracowany na kolejne trzy lata 2022-2024.

Cel ogólny kółka teatralnego:
– rozwijanie wrażliwości na żywe słowo, kreatywności i swobodnej ekspresji
artystycznej.
Cele szczegółowe:
– aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego;
– umiejętność przeżywania i wyrażania emocji poprzez dobór odpowiednich słów, ruchu, muzyki i rekwizytów;
– oswajanie ze sceną: odpowiednie zwrócenie do publiczności, dykcja, siła głosu;
– rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;
– stworzenie możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia dekoracji;
– rozbudzanie wrażliwości estetycznej;
– budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między rówieśnikami;
– odkrywanie swoich możliwości, zdolności i talentów a przede wszystkim swojego miejsca w otaczającym świecie;
– integracja różnych grup pokoleniowych;
– kształtowanie świadomej dyscypliny , poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej [ udział jednostki w sukcesie zespołu].


Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w ramach, którego GAZ-SYSTEM przekazał darowiznę 10.000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Aktywna Wieś Zębowo. Darowizna ta pozwoliła na wyposażenie młodych aktorów w profesjonalne stroje teatralne, monitor interaktywny oraz radioodtwarzacz.

Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Rok szkolny 2019/2020. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.